Comissió d’Igualtat i Violència

cita rosa

La Comissió d’Igualtat i Violència té per objecte l’estudi i debat de la legislació i jurisprudència que afecta les dones en l’àmbit del dret penal.

Aquesta Comissió estudia especialment el dret de les violències masclistes, així com la igualtat real i efectiva entre gèneres.

 

Responsables de la Comissió

Laia Serra i Eva Lucena

Promovem la col·laboració per aconseguir una igualtat del dret de les dones