L’Associació Dones Juristes

cita rosa

L’Associació Dones juristes som un col·lectiu de dones advocades, jutgesses i professionals del Dret.

L’Associació Dones Juristes va constituir-se a Barcelona l’any 1989. Té com a objectius estatutaris:

  • Seguir la legislació i jurisprudència que afecti les dones
  • Treballar per aconseguir una igualtat de drets i obligacions entre les dones i els homes en tots els camps de la societat
  • Promoure la col·laboració entre totes les dones juristes per aconseguir una societat més fraternal i solidària
  • Prestar assistència i serveis jurídics a les dones

 

L’Associació forma part de la Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ), que compta amb associades a 79 països del món.

 

També forma part de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals pels Drets Humans; de l’Observatori sobre l’acompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals; i de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

 

És membre del Consell Assessor de Barcelona per a la Carta Europea de Drets Humans a les Ciutats, de la Comissió Permanent del Consell de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Nacional de Dones de Catalunya.