Dones-Juristes-assessorament-jurídic

Assessorament jurídic per a dones

 

Fem assessorament jurídic en diferents espais, fomentant que les dones puguin gaudir d’un suport legal especialitzat en la matèria des d’una perspectiva de gènere, que els permeti exercir els seus drets i empoderar-se perquè puguin prendre les decisions amb total llibertat i amb les màximes garanties. I d’aquesta manera fer possible una societat d’igualtat real i efectiva entre dones i homes.

 

Espai dels Drets (EDD)

 

Oferim un servei d’Assessorament Jurídic a dones prestat a la seu de l’Associació Dones Juristes, un projecte que, des de la seva creació, l’any 2000, ha estat vinculat a la seu de Ca la Dona, a la ciutat de Barcelona. És un espai d’acollida per a les dones, moltes de les quals, s’hi adrecen a la recerca de solucions legals per les qüestions que les afecten entre les quals la violència masclista ocupa una posició destacada. Així, com a punt de referència pensat des de i per a les dones, l’orientació jurídica configura una peça clau en la construcció d’un espai de serveis integral per a les dones.

Assessorem en matèria de Violències Masclistes, Dret de Família, Dret Laboral, Dret Penal, Dret d’Estrangeria i Dret d’Habitatge.

Els principis que regeixen el assessorament jurídic per a dones

 

  • Visió integral i interdisciplinària des d’una perspectiva feminista: Tenir en compte els aspectes personals i socials que envolten les situacions de violència masclista. D’aquesta manera, facilitar la comprensió de la problemàtica que motiva la consulta jurídica en totes les seves vessants per tal de poder respondre des d’una perspectiva integral, sempre tenint en compte la perspectiva de gènere com a una manera d’entendre i exercir el dret.
  • Empoderament de les dones: Donar eines a les dones per sortir d’una situació de violència masclista i/o discriminació, forma part del seu procés d’empoderament.
  • Qualitat i professionalitat: Les companyes que realitzen l’assessorament jurídic per a dones són professionals del dret amb experiència i coneixements qualificats sobre els àmbits d’assessorament que realitzen. Donant la importància necessària que tenen la qualitat professional i la professionalitat en el moment de realitzar assessoraments jurídics per a dones.
  • Treball en xarxa, coordinacions i derivacions efectives: Es convoquen reunions periòdiques amb altres professionals amb la finalitat d’intercanviar experiències i opinions i establir mecanismes de coordinació. A més a més, el coneixement de la xarxa pública d’atenció a la violència masclista, així com el coneixement de cada cas, faciliten les derivacions efectives a altres serveis especialitzats.
Espai dels Drets, Asesorament jurídic per a dones
The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.