Claus jurídiques: Com elaborar informes de violències masclistes per a jutjats

Des de Dones Juristes us presentem la guia de claus jurídiques “Com elaborar informes de violències masclistes per a jutjats”, una publicació redactada per les advocades Nani Beltrán, Elisa Samitier i Marta Argudo per a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Polítiques d’Igualtat.

La publicació tracta sobre com elaborar informes de violències masclistes per a jutjats i altres organismes oficials on s’aborden les claus per entendre les característiques i diferències dels informes, com ha de ser el seu contingut i com s’han de realitzar quan hi ha menors involucrats.

Aquesta guia de bones pràctiques per la redacció d’informes per a professionals de l’administració neix amb la voluntat de facilitar al conjunt de professionals, que treballen a les administracions públiques defensant els drets de les dones en contra la violència de gènere, unes bases i criteris unificadors en la redacció d’informes que s’aporten en els procediments judicials, ja sigui a requeriment del Jutjat com de la pròpia usuària, així com orientar la intervenció professional d’aquestes persones en el marc de la legalitat.

Aquesta Guia té la finalitat de:

  • Crear i establir les bases i mecanismes per dur a terme una correcta actuació en casos de violència masclista
  • Unificar els criteris de les institucions implicades en l’atenció a les dones que han patit o pateixen violència, o corren risc de patir-la; així com fills i filles o persones dependents, que puguin conviure amb la dona i siguin testimonis i/o víctimes. Amb la finalitat d’actuar de manera conjunta i coordinada, tenint en compte el necessari respecte a l’autonomia personal.