Contacte

  Associació Dones Juristes. C/ Ripoll, 25 08002 Barcelona

  Dilluns i divendres de 9:30h a 14h

       Dimarts, dimecres i dijous de 15:30h a 20h

 93 322 06 17

 info@donesjuristes.cat

 

Pots enviar-nos el teu comentari mitjançant aquest formulari:

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de ASSOCIACIÓ DONES JURISTES amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de ASSOCIACIÓ DONES JURISTES, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/ RIPOLL 25,08002 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic info@donesjuristes.cat.

Promovem la col·laboració
per aconseguir
una igualtat del dret de les
dones