Dones-Juristes-Incidència-política

Incidència política i social

Des de Dones Juristes, sabent de la importància que suposa la incidència en tots els espais i poders públics i institucionals per l’erradicació de les violències masclistes i per la lluita per la igualtat de gènere, la presència en compareixences parlamentàries i la participació en grups de treball de promulgació legislativa és quelcom proritàri i necessari.

Al llarg dels anys les companyes de Dones Juristes han participat en la redacció i el·laboració de les diferents Lleis en matèria de violències masclistes com la Llei 5/2008 del Parlament de Catalunya i l’actual Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.