Xarxa

Des de Dones Juristes creiem que el treball en xarxa i la cooperació i coordinació entre entitats afins és especialment important per poder contribuir a la igualtat entre gènere i per la lluita per l’erradicació de les violències masclistes. És per això que des de fa anys col·laborem amb diferents entitats, associacions i d’altres organitzacions tant d’àmbit local, autonòmic i internacional.

 

  • Ca la Dona: Dones Juristes som un dels grups membres de Ca la Dona, i des de fa 20 anys realitzem l’assessorament jurídic per a dones en el projecte Espai dels Drets. També participem a les assemblees mensuals de Ca la Dona, les Comunes.
  • Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere: Participem i hem participat en el XVI Fòrum contra les violències de gènere, així com a les reunions de la Plataforma.
  • Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques (FIFCIJ): Participem en les Assemblees de la Federació i ens coordinem amb altres entitats de dones juristes internacionals participant en els congressos i trobades.
  • Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC): El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l’òrgan col·legiat de participació i consulta de l’Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu.
    El CNDC és membre d’alguns òrgans de participació del Govern de la Generalitat i està reconegut com a organisme amb estatus consultiu especial del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Actualment, el CNDC està format per 427 entitats.  a part de formar part del Consell, Dones Juristes participa en diferents Grups de Treball.
  • Consell de Dones de Barcelona: El Consell de Dones de Barcelona és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que té per intenció treballar qüestions d’interès per a les dones de la ciutat a través de la participació i debat actius.
  • Observatori per la Igualtat: L’Observatori de la Igualtat de Gènere està adscrit a l’Institut Català de les Dones com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei en matèria d’igualtat de gènere i assolir la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes.