Què es violència vicària?

Què s’entén per violència vicària, quines són les reformes actuals? Com està regulada la violència vicària i què podem fer per a defensar-nos legalment?

L’advocada Marisa Fernández de Dones Juristes coversa amb les companyes de Ca la Dona sobre Violència Vicària.

La xerrada aborda temes com la falsa ‘síndrome d’alienació parental‘, la violència institucional, el tipus d’assessorament que han de rebre les dones que volen denunciar la violència vicària o la Modificació de la Llei de protecció a la infància.

Llei catalana 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar les violències masclistes reconeix que la violència vicària és violència masclista, però no pot penar“.

“És molt important que les persones que atenen dones que pateixen violència vicària estiguin formades en temes de gènere”.

“Hi ha molta violència cap a les mares a través de les visites”.

La (falsa) Síndrome d’Alienació Parental és violència vicària.

Què és la Violència Vicària - la SAP

El terme ‘Síndrome d’Alienació parental’ el va introduir Richard Garner el 1985. Defensava que en la majoria de casos eren les mares qui exercien aquesta alienació cap a les criatures. El “tractament” que proposava era que la custòdia fos del pare alienat, que és qui ha exercit violència.

Richard Garner Alienació parental

La SAP no ha estat reconeguda per cap organisme de salut per manca de validesa i fiabilitat científica.

sap

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista del Parlament de Catalunya, recull la sap com una forma de #ViolènciaMasclista

SAP La Llei 17/2020, del 22 de desembre.

La SAP respon a un sistema patriarcal, misògin i masclista que reforça les violències masclistes i responsabilitza a la mare de la violència patida.

SAP  violència CAP A LES DONES.

La SAP respon a un sistema patriarcal, misògin i masclista que reforça les violències masclistes i responsabilitza a la mare de la violència patida.

SAP - responsabilitat dona
la SAP és violència masclista
La #SíndromeAlienacióParental és #ViolènciaMasclista
Bibliografia sobre la SAP
Bibliografia sobre la SAP (Síndrome d’Alienació parental)