Comissió de Família

cita rosa

La Comissió de Família estudia la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit del Dret de Família des d’una perspectiva de gènere.

 

La Comissió de Família té per objecte l’estudi i debat de la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit concret del dret de família, en tot el seu abast, i des d’una perspectiva de gènere. Tant en relació a la normativa comunitària, estatal, i aprofundeix especialment en l’estudi del Codi civil de Catalunya i la seva aplicació pràctica als nostres Òrgans judicials, així com la jurisprudència que es va dictant.

Actualment, especial estudi s’està fent sobre les Reformes civil i processal dels drets de les persones amb discapacitats

 

Responsable de la comissió

Lourdes Argudo

Promovem la col·laboració per aconseguir una igualtat del dret de les dones