Organització

cita rosa

Dones Juristes som una associació jurídica constituïda per dones professionals del dret. Ens organitzem en una Assemblea General de sòcies, una Junta Directiva i diferents comissions de treball.

Assemblea General:

És l’òrgan sobirà de l’associació i la conformen totes les sòcies de l’entitat. D’aquesta Assemblea General en surt la Junta Directiva de Dones Juristes.

Junta Directiva:

És l’òrgan que regeix i administra l’associació i és elegida per les sòcies de Dones Juristes en l’Assemblea General. Es reuneix de forma periódica per tractar aquells temes que deriven de la gestió de l’entitat.

Està organitzada de la següent manera:

Presidenta:

Núria Milà Gonzalo

Vicepresidenta:

Natàlia Santandreu i Gràcia

Secretària:

Carme Cuartero i Torrentó

Tresorera:

Assumpció Carbonell i Coca

Vocals:

Lourdes Argudo Alsina, Nani Beltrán Fernández, Encarna Bodelón González, Mercè Claramunt Bielsa, Marisa Fernández Gálvez, Lydia Jardí Ortiz, Laura Lopresti, Eva Lucena Soldado, Patrícia Mestre Soler, Aïda Sánchez Ogazón, Laia Serra Perelló, Montserrat Serrallonga Sivilla i Esther Susín Carrasco

Promovem la col·laboració per aconseguir una igualtat del dret de les dones