Comunicat sobre la Llei “Només sí és sí”

Davant l’alarma social creada per alguns sectors mediàtics i polítics sobre la reducció de penes en la interpretació i aplicació de la anomenada llei del “sí només és sí”, Dones Juristes vol fer una crida a la calma i a la tranquil·litat de les dones.

La nova llei és una conquesta del moviment feminista que implica un canvi profund en el tractament penal dels delictes sexuals, fins ara fonamentats en la resistència de les víctimes i que des de la promulgació de la llei es basen en el consentiment de les dones.

És evident que hi ha un problema d’interpretació de la norma, al qual no és aliè el biaix patriarcal de la judicatura i la manca de formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics. La Fiscalia ha intentat esmenar-ho establint el criteri de que quan la condemna imposada amb l’anterior legislació hagués pogut ser imposada en la forquilla de penes de la nova llei, no hi cap la revisió. Per algunes dones pot ser reparador, però les feministes no necessitem lleis punitives, les condemnes no són el més important per eradicar les violències, el més important és imposar una nova cultura del consentiment.    

La nova llei atorga a les dones víctimes d’agressions sexuals un conjunt de drets com el dret a l’assistència integral especialitzada i el dret a la reparació i  a la indemnització, i les equipara a les dones víctimes de violència masclista. El canvi d’una llei a una altra sempre suposa un període d’harmonització i les lleis por si soles no acabaran amb la violència sexual; la prevenció, la protecció, la formació, l’assistència integral i la reparació són fonamentals.

És el moment d’estar juntes, d’establir aliances, de no caure al parany de la dreta política i mediàtica que mai s’ha ocupat ni preocupat pels drets de les dones, i de lluitar per la nostra llibertat i seguretat.   

Barcelona, 22 de novembre de 2022.