Comissió Laboral i Estrangeria

cita rosa

La Comissió Laboral i Estrangeria té per objecte l’estudi i debat de la legislació i jurisprudència que afecta les dones com a col·lectiu migrant, així com la normativa en l’àmbit laboral.

La comissió incideix, especialment, en la problemàtica de la regularització de les dones migrades, tant en l’àmbit de la seva situació personal, com professional, sense oblidar que, moltes vegades, les qüestions d’estrangeria comparteixen elements amb la resta de comissions (violència de gènere, processos de separació, guarda i custòdia dels fills, …).

Durant aquests darrers anys, la tasca de la comissió també s’ha adreçat a la denúncia, davant dels òrgans de Govern i de les Administracions Públiques, de les discriminacions introduïdes en la normativa aprobada sobre extrangeria.

L’associació va signar diversos convenis per a donar assessorament jurídic gratuït a dones estrangeres, que necesiten informació específica sobre la seva situació legal i la de la seva família. 

 

Responsable de la Comissió

Aïda S. Ogazón

Promovem la col·laboració per aconseguir una igualtat del dret de les dones