Què fem

cita rosa

Treballem per una legislació, jurisprudència i defensa jurídica de les dones. Ho fem a través de la formació i la sensibilització, l’elaboració de guies i dictàmens jurídiques, l’anàlisi i crítica de les normatives i legislació vigents, l’assessoria jurídica per a dones i la participació en espais d’incidència política.

Incidència política i social

Incidència política i social

Participem en compareixences parlamentàries i en grups de treball de promulgació legislativa contra les violències masclistes.

Formacions sobre dret i normatives

Formacions sobre dret i normatives

Realitzem formacions en diferents àmbits del dret tenint en compte la perspectiva de gènere i el feminisme com a eixos transversals, com una eina de transformació social enfront les violències masclistes i per la igualtat.

Sensibilització i denúncia contra les violències masclistes

Sensibilització i denúncia contra les violències masclistes

Promovem el pensament crític a través de debats i la participació en campanyes contra les violències masclistes amb l’objectiu de construir una societats més igualitàries.

Assessorament jurídic per a dones

IAssessorament jurídic per a dones

Assessorem en matèria de violències masclistes, Dret de família, Dret laboral, Dret d’estrangeria i Dret d’habitatge, entre altres

Guies jurídiques i de bones pràctiques

Guies jurídiques i de bones pràctiques

Generem documentació jurídica amb perspectiva de gènere i contra les violències masclistes

Anàlisi i crítica de les normatives i legislació

Anàlisi i crítica de les normatives i legislació

Generem contingut crític feminista amb perspectiva de gènere per a la incidència política i per tal de fomentar discursos i narratives feministes en l’àmbit del dret.

Comunicats i manifestos

Comunicats i manifestos

Contribuïm a la denúncia en matèria de dret amb perspectiva feminista com a eina necessària per fer pressió política social.

Treball en xarxa

Treball en xarxa

Col·laborem amb altres entitats, organitzacions i espais en la construcció d’una societat igualitària.

Intervenció a mitjans de comunicació

Intervenció a mitjans de comunicació

Intervenim a tertúlies, i programes de ràdio, i realitzem d’articles d’opinió crítica relacionades amb el dret, des de la perspectiva feminista i de la igualtat de gènere.

Promovem la col·laboració
per aconseguir
una igualtat del dret de les
dones