Comissió Internacional

cita rosa

La Comissió Internacional té per objecte l’estudi de la legislació internacional i Dret de la Unió Europea aprovada en matèria de gènere, així com el seguiment de totes les iniciatives i projectes amb perspectiva de gènere en l’àmbit internacional.

Mitjançant la participació en congressos i trobades internacionals,  la Comissió Internacional pretén donar a conèixer la nostra associació així com influir, a través de la participació en els debats internacionals, en la creació de normes que integrin la perspectiva de gènere.

Si voleu més informació, consulteu www.federacionjuristas.org

Responsable de la comissió:

Esther Susín Carrasco

 

Promovem la col·laboració per aconseguir una igualtat del dret de les dones