Comissió Internacional

cita rosa

La Comissió Internacional té per objecte l’estudi de la legislació internacional i Dret de la Unió Europea aprovada en matèria de gènere, així com el seguiment de totes les iniciatives i projectes amb perspectiva de gènere en l’àmbit internacional.

Mitjançant la participació en congressos i trobades internacionals,  la Comissió Internacional pretén donar a conèixer la nostra associació així com influir, a través de la participació en els debats internacionals, en la creació de normes que integrin la perspectiva de gènere.

Si voleu més informació, consulteu www.federacionjuristas.org

Responsable de la comissió:

Esther Susín Carrasco

 

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Promovem la col·laboració per aconseguir una igualtat del dret de les dones