Comunicat sobre la reforma de la Llei 5/2008 del dret de les dones

Des de Dones Juristes volem expressar el nostre desacord en relació als terminis que el Parlament de Catalunya està atorgant a les entitats de dones i entitats feministes per a fer les seves aportacions a la proposta de reforma de la Llei 5/2008 catalana de violències masclistes, per aprovar-la abans de tancar aquesta legislatura.

Per una Llei 5/2008 del dret de les dones per l’erradicació de la violència masclista construïda amb la participació i el consens de les entitats.

La reforma d’aquesta llei, hauria de seguir el criteri de participació i consens amb el què es va forjar la seva promulgació l’any 2008. Resulta imprescindible que la reforma d’una llei tan important per als drets de les dones, s’adopti amb els màxims consensos i que les forces parlamentàries tinguin en consideració que les entitats, per fer sentir les seves veus, necessiten reflexionar, debatre i consensuar les seves aportacions.

Informe Jurídic sobre la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008

 

L’Associació Dones Juristes vam redactar un informe jurídic sobre la llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Pots consultar-lo en aquest enllaç.

Informe de la llei 17/2020