Taula Rodona: “Associacions de dones. És discriminatòria l’exclusió dels homes?”

El dia 12 de desembre de 2018 es va celebrar la Taula Rodona: “Associacions de dones. És discriminatòria l’exclusió dels homes?” organitzada per Dones Juristes.

Al llarg de la jornada es va abordar des de diferents àmbits la necessitat i importància de que les dones ens poguem organitzar en espais polítics per tal de reivindicar els propis drets com d’igualtat de tracte i no discriminació, i de fer-ho en espais sense homes.

Van participar a la Taula Rodona les companyes:

  • Carme Cuartero Torrentó, jurista i membre de la Junta de Dones Juristes per parlar sobre el dret a la no-discriminació per motius de gènere i el dret a l’associació
  • Lucia Avilés Palacios, magistrada i vocal de l’Asociación de Mujeres Juezas de España (AJME) per presentar l’associació, el perquè i per a què de la seva constitució i la importància de la formació.
  • Àngels Gensana Riera, tècnica jurídica de l’ICD i Secretària de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, que va parlar sobre l’associacionisme de les dones i la participació a la vida social i política.

Amb la presentació i moderació de:

  • Ana Bonilla Triguero, advocada i membre de Dones Juristes