Manifest de Dones Juristes pel dia 25 de novembre del 2020

Avui 25 de novembre, la justícia torna a estar al centre de les reivindicacions feministes. El sistema judicial atorga i treu drets i condiciona projectes vitals de moltes dones. Els debats públics s’han centrat en el Codi Penal i la reforma dels delictes sexuals. Aquesta mesura, urgent i necessària, no pot però eclipsar la revisió de la resta de l’ordenament jurídic. La legislació laboral, la d’estrangeria, el dret civil de família, col·loquen a moltes dones en situació d’indefensió, quan no de violència institucional.


La transformació del sistema judicial no només necessita una revisió de les seves normes, sinó de la cultura judicial que l’impregna, conformada per criteris, pràctiques, estàndards de prova, presumpcions legals, figures acientífiques com el síndrome d’alienació parental, i estereotips de gènere. Aquets elements sovint són els que acaben determinant el resultat dels procediments legals. Aquesta cultura judicial és alhora la que fa que els operadors jurídics siguin refractaris a acceptar la seva necessitat de formació especialitzada en matèria d’igualtat, gènere, interseccionalitats, tipologies i dinàmiques de les violències masclistes o drets de les víctimes/supervivents, entre d’altres.


Tenim en curs la tramitació de lleis com l’avantprojecte de llei orgànica de llibertat sexual o la reforma de la llei de violència masclista 5/2008. Aquestes noves normes permetran incorporar noves formes de violència, com la digital, que formen part de la nostra quotidianitat. Però més enllà de les reformes legislatives, s’imposen una sèrie de prioritats en la agenda jurídica feminista: la formació obligatòria dels operadors jurídics, la incorporació de la perspectiva interseccional, la inclusió dels fills i filles en l’abordatge de les violències masclistes, la reparació adequada de les víctimes/supervivents i l’ampliació del focus cap a la denuncia de les violències institucionals.


L’advocacia crítica feminista, seguim dia a dia compromeses amb els drets de les dones i seguim batallant per fer efectiu el dret de totes les dones a una vida lliure de violències.