Participació en el Cicle «La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país»

Participació Cicle «La igualtat efectiva de dones i homes, un repte de país», XII legislatura: Sessió 2 «Deu anys de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista» https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/sessions-cicle-dones/