Guies jurídiques

El·laborem guies jurídiques per tal de poder acostar el coneixement i literatura jurídics a diferents tipus de públics des de la perspectiva de gènere.

Guies jurídiques amb perspectiva de gènere

Revisió Jurídica del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i l’assetjament a les escoles municipals de música, dansa i centres de les arts

1 d'abril de 2022
Des de Dones Juristes s'ha realitzat la revisió Jurídica del Document Marc del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i l’assetjament a les escoles municipals de música, dansa i centres de les arts impulsat per l'Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) i l'Àrea…

Claus Jurídiques sobre les violències masclistes digitals

22 de setembre de 2021
L'Associació Dones Juristes, us presentem: “Claus jurídiques per a professionals de l'atenció a les dones”, una publicacio redactada per l'advocada penalista Laia Serra Perelló per a l’Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Polítiques d'Igualtat. La publicació tracta sobre violències…

Bones pràctiques per la redacció d’informes per a professionals de l’administració

22 de juny de 2021
Bones pràctiques per la redacció d’informes per a professionals de l’administració Realitzada per: Marta Argudo Alsina, Nani Beltran Fernández i Elisa Samitier Ascaso per a la DIBA