Revisió Jurídica del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i l’assetjament a les escoles municipals de música, dansa i centres de les arts

Des de Dones Juristes s’ha realitzat la revisió Jurídica del Document Marc del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació davant l’abús sexual i l’assetjament a les escoles municipals de música, dansa i centres de les arts impulsat per l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM) i l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, amb l’assessorament de la Fundació Vicky Bernadet.

Podeu consultar el document accedint a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, on també s’hi poden trobar totes les eines per fer front a les situacions d’abús sexual i assetjament des de la prevenció, detecció i actuació, elaborades en el marc del Protocol.