01 febrer 2019 | Dictàmens jurídics

01 febrer 2019 | Dictàmens jurídics

Informe jurídic sobre la proposta de conveni regulador de la concessió demanial d’espais de l’edifici espai Francesca Bonnemaison

Informe jurídic sobre la proposta de conveni regulador de la concessió demanial d’espais de l’edifici espai Francesca Bonnemaison a favor de l’associació promotora del centre de cultura de les dones Francesca Bonnemaison (2018)