AJUT DE 200€ PER A PERSONES FÍSIQUES

L’Agència Tributària ha obert el termini per sol·licitar una ajuda estatal de 200€ al mes per a persones físiques amb ingressos baixos. Seguidament us fem un resum de la informació principal, que podreu ampliar consultant a la web de l’Ajut:

 • Tenir residència legal a Espanya durant l’any immediat a l’anterior (2021) de forma ininterrompuda.
 • Estar donada d’alta al règim corresponent, ja sigui com a assalariada, autònoma o bé aturada però inscrita com a aturada al SOC.
 • Aquest ajut és incompatible amb el cobrament de les següents prestacions:
  • Ingrés Mínim Vital (IMV)
  • Pensions generals o especials de la Seguretat Social o Classes Passives de l’Estat.
  • Anàlogues a les mutualitats de previsió social alternatives al RETA.
 • La renda total de l’any 2021 ha de ser inferior a 14.000,00€, i el patrimoni (sense tenir en compte l’habitatge habitual) ha de ser inferior a 43.196,40€.
 • L’import ha de ser el total de les rendes percebudes per tota la unitat de convivència sempre que hi hagi les següents relacions:
  • Matrimonial o de parella, mínim 2 anys d’antelació.
  • Relació de parentesc fins al tercer grau.
  • Així com convivents amb les relacions anteriors en cas d’acolliment per l’adopció o acolliment permanent.
  • En el cas de no haver-hi alguna de les relacions indicades però conviure amb altres persones no es tindran en compte totes les rendes.
 • El termini de presentació és fins el 30 de setembre de 2022
 • Caldrà tenir compte corrent bancari per tal de poder percebre l’ajut.

Per més informació de requisits i per la realització la sol·licitud, us podeu dirigir a la pàgina web de l’Agència Tributària clicant aquí.