Serveis que Oferim

 

Serveis Jurídics

Dones Juristes presta serveis d’assessoria jurídica gratuïta per a dones des de l’any 1999, principalment en l’àmbit territorial de Catalunya.

Els nostres serveis donen suport legal gratuït a aquelles dones que es troben en posició d’indefensió en tots aquells àmbits del dret que els hi afecten i, especialment, en matèria de famílies i en casos de maltractament i de violència masclista i/o familiar, ajudant a corregir situacions derivades de pràctiques socials discriminatòries.

En definitiva, es tracta de garantir que les dones puguin gaudir d’un suport legal que els permeti, amb les màximes garanties, exercir els seus drets i prendre les seves decisions amb total llibertat per tal de fer possible, per mitjà d’una acció positiva, una societat d’igualtat real i efectiva entre dones i homes.

El seu caràcter gratuït assegura la incidència dels nostres serveis en aquells casos d’especial risc de pobresa, assegurant el dret a l’assessorament jurídic especialitzat a totes les dones que ho requereixin, sense discriminació de cap tipus.

Els serveis d’Assessorament Jurídic en els que treballa Dones Juristes ofereixen:

 • Atenció personalitzada des d’un abordatge interdisciplinar.
 • Coordinació amb professionals d’altres disciplines que atenen els casos: psicòlogues, treballadores socials…
 • Informació integral dels drets de la dona: Anàlisi integral de la situació jurídica que afecta a tots els membres de la família, amb especial atenció a la dona i als seus fills i filles.
 • Assessorament jurídic personalitzat partint de la demanda de la dona i de la situació real en la que es troba.
 • Derivació a altres serveis especialitzats tenint en compte les necessitats de la dona (d’atenció psicològica, sanitària, etc.).
 • Seguiment de les denúncies i/o demandes plantejades per les dones usuàries del servei.

La complexitat dels casos de violència que atenem fan que les demandes es relacionin inevitablement amb altres àmbits del dret que afecten a les dones.

Això fa que Dones Juristes exigeixi a les professionals dels diferents serveis d’assessoria un alt nivell de qualificació i experiència en l’àmbit. Totes elles són associades de l’entitat.

Durant els darrers anys, es fa palès l’augment considerable del nombre de dones ateses en els nostres serveis respecte dels anys anteriors. Durant el darrer any 2012 hem atès més de 2.730 dones dins del territori català.

Tenint en compte que moltes demandes inclouen també altres membres de la família, principalment als fills i filles de les dones, el nombre de persones beneficiaries del servei pot arribar a duplicar-se o triplicar-se.

Ajuntaments on Dones Juristes fa assessorament actualment:

 • Ajuntament de Cerdanyola Tel.: 93.592.16.47 C/ Lluís Companys, 8. 08290 Cerdanyola. Horari: Un cop a la setmana 3 hores
 • Ajuntament Lliçà d’Amunt Tel.: 93.841.52.25 C/ Rafael Casanovas, 8, 1a planta. Horari: dos cops al mes, Dimecres de 16:00 a 18:00h.
 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Tel.: 93.466.14.11 Plaça de Montserrat Roig. Horari: Quatre cops al mes, els dimecres de 15 a 17 hores i els divendres de 9 a 13 hores.
 • Ajuntament de Canovelles Tel.: 93.846.45.55 Pl. Ajuntament, 1. Horari: cada 15 dies els divendres de 10h- 13h.
 • Ajuntament de Barberà del Vallés – Servei d’Atenció i informació a les Dones Tel.: 93.729.71.71 Pl. de la Vila, 1, baixos dreta. Horari: Dimarts de 10:00 a 12:00h i de 16:00 a 19:00h, i els Divendres de 10:00 a 13:00h.
 • Ajuntament de la Llagosta Tel.: 93.560.39.11 Edifici del Mercat, C/ Mercat, 2, 2a. Horari: dos cops al mes, Dimecres de 10:00 a 12:00h.
 • Ajuntament de Sabadell – Servei d’Informació i atenció a les dones (SIAD) Tel.: 93.724.61.67/724.61.68 C/ Vidal, 146 (Gran Via esq. Vilarrubia). Horari: Dilluns de 15:00 a 18:00h i Divendres de 9:00 a 14:00h.
 • Ajuntament de El Masnou Tel.: 93.577.18.70.
  Horari: 2n i 4t dijous de 15:30 a 18:00h – Les hores es demanen pel matí
 • Ajuntament de Montcada i Reixac
 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
 • Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
 • Ajuntament Badía del Vallès 
 • Ajuntament de Viladecans
 • Ajuntament de Granollers – CIRD

Una de les línies de treball engegades per l’Associació en els darrers anys ha estat la de prestació dels serveis d’assistència jurídica gratuïta a dones.

Així, l’any 1999, a Ca la Dona, conjuntament amb l’Associació Tamaia, es va constituir el que s’ha anomenat Un Espai pels Drets de les Dones, on professionals del Dret, membres de la nostra Associació, presten assistència jurídica gratuïta a les dones que acudeixen al servei. Durant l’any 2001 s’ha endegat un nou servei d’assistència jurídica a dones immigrants.

S’han signat convenis per a la prestació d’assistència jurídica a dones víctimes de violència amb altres entitats, entre les que destaca, el Grup d’Acció contra la Violència Domèstica de Nou Barris; l’Ajuntament de Sant Just Desvern, l’entitat Àmbit Prevenció – Àmbit Dona, i amb la Diputació de Barcelona, en el marc d’un projecte d’assistència jurídica a dones maltractades a diverses comarques.

Des del novembre de 2001, funciona el mateix servei a Sabadell, arran d’un conveni amb la Regidoria Igualtat Dona-Home de l’Ajuntament d’aquesta població. L’any 2006, l’Associació va guanyar el concurs convocat per la Regidoria de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, per a la adjudicació d’un contracte de gestió de diferents punts d’assessorament a nou districtes de la ciutat.

Per poder accedir als diferents serveis d’assessorament jurídic cal trucar als telèfons que es proporcionen a continuació, i sol•licitar cita prèvia.

Copyright 2015 - Dones Juristes