Què fem

L’associació Dones Juristes va constituir-se a Barcelona l’any 1989. Té com a objectius estatutaris:

  • Seguir la legislació i jurisprudència que afecti les dones
  • Treballar per aconseguir una igualtat de drets i obligacions entre les dones i els homes en tots els camps de la societat
  • Promoure la col•laboració entre totes les dones juristes per aconseguir una societat més fraternal i solidària
  • Prestar assistència i serveis jurídics a les dones

L’Associació forma part de la Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ), que compta amb associades a 79 països del món.

També forma part de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals pels Drets Humans; de l’Observatori sobre l’acompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals; i de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

És membre del Consell Assessor de Barcelona per a la Carta Europea de Drets Humans a les Ciutats, de la Comissió Permanent del Consell de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona i del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Durant aquests anys l’Associació ha treballat en dues línies prioritàries: d’una banda, en l’organització de fòrums, seminaris, xerrades, debats i estudis, com actuació per a la promoció i defensa dels drets de les dones.

D’altra banda, des de fa anys prestem, a través de les nostres sòcies, assistència jurídica gratuïta a dones que es trobin en especial situació de vulnerabilitat, com són les dones maltractades, les treballadores sexuals o les dones immigrades. Per poder oferir aquest servei s’han signat convenis con nombroses entitats i organismes (veure l’apartat de Serveis Jurídics).

Aquestes activitats es realitzen dins de les diferents comissions de treball:

COMISSIÓ IGUALTAT/NO DISCRIMINACIÓ, PENAL/VIOLÈNCIA, FAMÍLIA, INTERNACIONAL, ESTRANGERIA, MITJANS DE COMUNICACIÓ, FORMACIÓ

Comptem amb més d’un centenar de sòcies de totes les disciplines jurídiques: advocades, jutgesses, professores d’universitat, lletrades de l’Administració…. l’equip humà és, doncs, important, tant quantitativament com qualitativament i pot assumir un servei ampli d’assistència jurídica i d’estudi i investigació de temes i projectes que afecten a la dona.

L’Associació està en una fase important d’expansió, amb l’entrada de noves sòcies, que ha de permetre, des de la perspectiva de gènere, afrontar renovadorament l’estudi del binomi Dona-Dret.

Copyright 2015 - Dones Juristes