Qui som

“Dones Juristes i Mujeres Juezas treballaran en xarxa en la defensa de la Igualtat en la Justícia”

L’associació Dones Juristes es va constituir a Barcelona l’any 1989 i té més de 20 anys de trajectòria a l’àmbit jurídic, en l’assessorament, l’anàlisi, l’estudi legislatiu, la formació i el debat entorn al gènere, essent un referent de la societat catalana en matèria de Gènere i Dret, i especialment en matèria de discriminació i violència contra les done

Tal i com queda palès en els estatuts de l’entitat, l’associació té com a fins últims:

  • Treballar des del dret per al canvi social, per aconseguir la igualtat real i per eradicar la discriminació i la violència cap a les dones.
  • Aconseguir la igualtat efectiva en tots els seus vessants i en tots els camps de la societat, l’economia, el dret i la política.
  • Promoure la col·laboració entre les dones juristes per tal d’aconseguir una societat lliure de qualsevol tipus de violència masclista i de discriminació.
  • Promoure el dret de les dones a participar en condicions d’igualtat real amb els homes en tots els àmbits públics i privats.

Tot i que l’àmbit d’intervenció de l’associació inclou tots els camps del dret que puguin afectar les dones, un dels nostres principals àmbits d’intervenció és el de la lluita contra la violència de gènere.

D’altra banda, l’associació participa activament en diversos organismes nacionals i internacionals: Forma part de la Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ), és sòcia cofundadora de l’Associació Europea de Dones Advocades (EWLA), i forma part del Fòrum Social Mundial i de la Comissió Tècnica del Projecte Europeu VIOLETA, dins del programa DAPHNE contra la violència de gènere.

També forma part de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals pels Drets Humans (FCONG); de l’Observatori DESC sobre l’acompliment de la Declaració Universal dels Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Culturals; de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), del Consell Nacional de Dones de Catalunya, de la Xarxa de Dones contra la Violència, de la Plataforma contra la Violència de Gènere, de la Comissió Permanent del Consell de la dona de l’Ajuntament de Barcelona, del Circuit Contra la Violència de Barcelona i de l’espai per a dones “Ca la Dona” de Barcelona.

Durant tots aquests anys l’Associació ha treballat en dues línies d’intervenció prioritàries:

  • Estudiant el dret des d’una perspectiva de gènere: Participació, com assessores expertes externes en la elaboració de lleis que afecten directament als drets de les dones, organització de fòrums, seminaris, xerrades, debats, investigacions i assessorament per a professionals, com actuació per a la promoció i defensa dels drets de les dones.
  • Aplicant el dret des d’una perspectiva de gènere: Assistència jurídica gratuïta, a través de les nostres sòcies, per a dones que es troben en especial situació de vulnerabilitat, i especialment en casos de violència de gènere. Per poder oferir aquest servei s’han signat convenis amb nombroses entitats i organismes públics. Actualment gestionem més de 25 serveis d’assessoria jurídica per a dones a diversos municipis de Catalunya (Barberà del Vallès, Barcelona, Canovelles, Cerdanyola del Vallès, El Masnou, La Llagosta, Lliçà d’Amunt, Sabadell, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Santa Coloma de Gramanet, Vilafranca del Penedès…).

El treball de Dones Juristes el fan possible les seves prop de 150 associades: advocades, jutgesses, professores d’universitat, lletrades de l’Administració…

Les sòcies estan altament qualificades professionalment i molt específicament en temes de violència contra les dones. Cal destacar que algunes de les advocades que presten aquest servei són formadores habituals de la policia i de professionals del treball social en matèria de violències contra les dones.

Les diferents activitats que duu a terme Dones Juristes s’emmarquen en les diferents comissions de treball de l’associació:

  • COMISSIÓ DE VIOLÈNCIA.  Treballa en l’elaboració de propostes de llei i l’estudi de la legislació i jurisprudència que afecta les dones en l’àmbit del dret penal, i, en especial, en el de la violència vers les dones.
  • COMISSIÓ DE FAMÍLIA. Aquesta comissió té per objecte l’elaboració de propostes de llei i l’estudi de la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit concret del dret de família.
  • COMISSIÓ DE DRET INTERNACIONAL. Treballa en l’elaboració de propostes de llei i l’estudi de la legislació internacional aprovada en matèria de gènere així com el seguiment de totes les iniciatives i projectes que es puguin desenvolupar a nivell internacional i directives europees.
  • COMISSIÓ D’ESTRANGERIA. Treballa en l’elaboració de propostes de llei i l’estudi de la legislació i jurisprudència que afecta les dones com a col·lectiu immigrant i la seva connexió amb la resta d’àmbits.

Copyright 2015 - Dones Juristes