Política de Privacitat

1. Navegació pel web

De les visites al nostre lloc web, obtenim i consultem dades relacionades amb els visitants i pàgines vista, com el nom de domini del proveïdor i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa, la direcció d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigeix a la nostra o el nombre de visitants diaris de cada secció. La informació obtinguda és totalment anònima, no se’n pot identificar cap usuari.

2. Recollida de dades.

L’Associació Dones Juristes  a través de la seva pàgina web www.donesjuristes.cat o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de l’Associació Dones Juristes, pot sol·licitar a la persona usuària certes dades de caràcter personal a través del seu formulari de contacte. Les dades s’utilitzaran a la gestió interna, per realitzar les funcions informàtiques lligades a la gestió, difusió i estadístiques  així com per enviar les newsletters i les comunicacions d’actes, novetats o informacions relacionades sobre l’Associació Dones Juristes.

Dones Juristes conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb la persona usuària per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides

3. Confidencialitat

A l’Associació de Dones Juristes ens comprometem a garantir la confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal, necessaris per a poder formalitzar i enviar les informacions referents a l’associació. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment èxplicit.

Asumim, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la llei.

4. Enviament de comunicacions en format electrònic

L’Associació Dones Juristes  podrà remetre a la persona usuària comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al seu sector d’activitat i que pugui considerar del seu interès. L’usuària pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, donant-se de baixa de forma automàtica en el següent enllaç: Donar-se de baixa del butlletí

5. Drets de les persones usuàries

La persona usuària podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A tal efecte,  farà enviar la seva sol·licitud a l’associació mitjançant correu ordinari a la seu de l’entitat Ripoll, 25 08002 Barcelona, o bé per correu electrònic a l’adreça info@donesjuristes.cat, acreditant la seva identitat.

En el cas del butlletí electrònic, podreu canviar les vostres dades o bé donar-vos de baixa en el següent enllaç: Donar-se de baixa del butlletí

6. Responsable del tractament de dades

El tractament de les dades es realitzarà exclusivament per personal autoritzat i responsable de l’Associació de Dones Juristes.

Associació de Dones Juristes
NIF: G-59112219
C/Ripoll 25, 08002 Barcelona
Tel 933220617
info@donesjuristes.cat

Copyright 2015 - Dones Juristes