Família

 

Familia

Aquesta comissió té per objecte l’estudi de la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit concret del dret de família.

Actualment, aquesta Comissió està treballant en l’estudi de tota la legislació comunitària que afecta al dret de família i aprofundeix en l’estudi del Codi civil de Catalunya atesa l’aplicació pràctica que en fan els Jutjats de família i els Jutjats de 1ª Instància i la jurisprudència que es va dictant (del funcionament dels punts de trobada a Catalunya així com en la creació d’un fons per a l’impagament de pensions i les modificacions del Codi de Família.)

Responsable: Lourdes Argudo i Alsina. Mail de contacte: largudo@icab.cat

Aquesta comissió té per objecte l’estudi de la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit concret del dret de família.
Actualment, aquesta Comissió està treballant en l’estudi del funcionament dels punts de trobada a Catalunya així com en la creació d’un fons per a l’impagament de pensions i les modificacions del Codi de Família.

Projectes
:: Organització, junt amb la Comissió de Dones Advocades del Col•legi de l’Advocacia de Barcelona, de la Taula Rodona “El projecte de Llei de divorci. Inconvenients de la custòdia compartida”, celebrada el 31 de març de 2005.
:: Organització del Fòrum “La internacionalització de les relacions familiars. Problemàtica jurídica”, celebrat el dia 27 de febrer de 2004, al Col•legi d’Advocats de Barcelona.

Integrants:

Celeste Arella i Scheines, Lourdes Argudo i Alsina, Marta Argudo i Alsina, Mercè Claramunt i Bielsa, Marisa Fernández i Gálvez, Montserrat Fernández i Garrido, Isolda Fortuny i López, Lydia Jardí i Ortiz, Patricia Mestre i Soler, Beatriu Romero, Esther Pérez, Gemma Sahun i Serena, Montserrat Salvador i Cortés, Elisa Samitier, Natàlia Santandreu i Gràcia, Gemma Uix i Carrión.

Copyright 2015 - Dones Juristes