Família

 

Familia

Aquesta comissió té per objecte l’estudi de la legislació i jurisprudència vigent que afecta les dones, en l’àmbit concret del dret de família i successions, i dels aspectes col·laterals que poden també afectar-los directament com la fiscalitat, el dret comunitari. etc.

La Comissió de família es reuneix tots els primers dimarts de cada mes a la seu de Dones Juristes. Les reunions son molt dinàmiques, on tractem un tema principal, i fem una posada en comú de dubtes professionals de les companyes, on ens podem esplaiar i debatre àmpliament.

Així mateix, la participació de les companyes a jornades, ponències i congressos que convoquen altres entitats o organitzacions per. Ex. SCAF, AEAFA, permet fer intercanvi de coneixements entre nosaltres i estar ben al dia de totes les novetats legislatives i Jurisprudencials.

Responsable: Lourdes Argudo i Alsina. Mail de contacte: largudo@icab.cat.

Projectes:  Els propers projectes estan encaminats a ampliar els temes que també formen part del dret de família, sobre tot en relació a les successions abans i després de les crisis matrimonials.

 

Copyright 2015 - Dones Juristes