Estrangeria

 

Estrangeria

Aquesta Comissió té per objecte l’estudi de la legislació i jurisprudència que afecta les dones com a col·lectiu immigrant. Incideix, especialment, en la problemàtica de la regularització de la situació personal i professional, sense oblidar que, moltes vegades, les qüestions d’estrangeria comparteixen elements amb la resta de comissions (violència de gènere, processos de separació, guarda i custòdia dels fills, …)

Responsable: Carol Salazar i Torres.

L’associació va signar diversos convenis per a donar assessorament jurídic gratuït a dones estrangeres, que necessiten informació específica sobre la seva situació legal i la de la seva família.(es) Aquest servei està a disposició de les usuàries a Ca la Dona, La Prosperitat i en alguns dels PIADs (Ciutat Vella, Les Corts i Nou Barris)

Durant aquests darrers anys, la tasca de la Comissió també s’ha adreçat a la denúncia, davant dels òrgans de Govern i de les Administracions Públiques, de les discriminacions introduïdes en la normativa aprovada sobre estrangeria.

L’associació va signar diversos convenis per a donar assessorament jurídic gratuït a dones estrangeres, que necessiten informació específica sobre la seva situació legal i la de la seva família.

Integrants:

Gemma Sahun,  Montserrat Salvador, Celeste Arella,  Lydia Jardí, Angelina Hurius, Assumpció Carbonell, Laura Lopresti i Aïda S. Ogazón.

Copyright 2015 - Dones Juristes