Comissions

Des de fa anys prestem, a través de les nostres sòcies, assistència jurídica gratuïta a dones que es trobin en especial situació de vulnerabilitat, com són les dones maltractades, les treballadores sexuals o les dones immigrades. Per poder oferir aquest servei s’han signat convenis con nombroses entitats i organismes (veure l’apartat de Serveis Jurídics).

Aquestes activitats es realitzen dins de les diferents comissions de treball:

Copyright 2015 - Dones Juristes